Johka ja hearvaloddi

Guovttegielat mánáidgirji mas dáhpáhusat leat luonddus.

Girjjis beassat gullat joga birra mii lea ohcamin meara. Luondu lea personifiserejuvvon, eallit hállet, buohkain leat iežaset doaivagat, fuolat ja morrašat.