Iiddáš ja guovssahas

Guovttegielat mánáidgirji mas lea sáhka buozalmasvuođas ja jápmimis.

Omslag av boka liten ida og nordlyset, med illustrasjon av en jente som danser under nordlyset.

Girjjis lea sáhka viđa jahkásaš nieiddažis Iiddás. Son fáhtehallá leukemiija borasdávdii, mii lea borasdávda varas. Dáinna dávddain jápmá nieiddaš.