Guovttejahkásaččaid giella 2

Geavaheaddjibagadus 2-jahkásaččaid giellaiskkadeamis.

Systemáhtalaš iskkadeapmi 2-jahkásaččai gielas, masá gullá dát bagadus ja váhnemiid skovvi ja dearvvašvuođadivššára skovvi. Lea jurddahuvvon nu ahte dearvvašvuođadivššár doaimmaha iskkadeami máná gielas 2-jagi iskkadeamis.