Duiskka-sámi sátnegirji

Duiskka-sámi sátnegirji mas leat badjel 30 000 ohcansáni.

Girji lea veahkkin jorgaleddjiide, studeanttaide, girjjálašvuođalohkkiide, gielladutkiide ja earáide geain lea beroštupmi gillii.