Čomisteaddjit

Drámagirji davvisámegillii.

Ámmátolbmuid anus teavstta sáhttá ollašuhttit teáhterčájáhussan. Skuvllas lea maid vejolašvuohta geavahit girjji vaikko veahkke- dahje oahppamateriálan sámi mytologiija, sámegiela ja girjjálašvuođadáidaga oahpaheamis.

Máinnas guorahallá dološ sámiid eallima. Máinnas govvida mytologiija mađas, mo mat goddebivdu rievddai boazodoallun.