Boađe guossái

Bargogirji mánáidgárdái ja vuođđoskuvlii.

Dá lea bargogirji vuođđoskuvlii ja mánáidgárdái go barget bohcco-fáttáin. Girji geavahuvvo go ráhkkanit vuolgit guossástallansiiddaide. Dás ohppet oahppit boazodoalu árgabeaivvi birra, bohcco ja bohcco biologiija birra, sámi biebmoráhkadeami birra, biktasiid, lávostallama, ja dálkki, siivvu ja ealáhaga birra.

Girjjis evttohuvvojit oktasašdoaimmat, lávlagat ja stohkosat ja dehálaš doahpagat maid mánáide ja ohppiide berre oahpahit. Girjjis maid evttohuvvojit eará oahpponeavvut seamma fáddái.