Bárbmoáirras

Máinnasromána lea fikšuvdna mii gaskkusta doložiid ja dálážiid.

"Bárbmoáirras" lea gomuvuođa, eatnama ja čáži duohtavuohta, sámi dološ mytologiija, sápmelaččaid máinnastanárbi, ja máidnasat maid čálli lea mánnán gullan. Girjji loahpas lea sátnelistu mas girječálli guorahallá dárkileappot máinnasromána myhtalaš vuođu. Girji lea maid jorgaluvvon ruoŧagillii, namain Paradisets stjärna.