Baháneahkkánis bustávat

Mánáidgirji bustávaid birra.

Girji lea baháneahkkánis bustávaid birra. Juohke bustávas lea iežas hápmi ja jietna. Muhtin bustávaid lea álki čállit, ja earáid váddásit. Muhtin bustávain lea siivus jietna ja earáin bahás jietna. H ja R sáhttiba baldit jus mannaba oktii ja álgiba harrat: Hrr! Guokte A-A  biehttaleaba. Muhttin bustávat sáhttet ráhkadit hirbmat eallima ja earát fas leat hui jaskkadat. Girji lea jurddašuvvon lohkan- ja cuoigungirjin smávit mánáide geat leat beroštišgoahtán jienain ja bustávain.