ÁGOR giehtagirji

Fáddán giehtagirjjis lea mánáidgárdemánáid giela áican ja giellaovdáneapmi.

ÁGOR-reidui gullet áicanskovvi, bagadus ja giehtagirji. ÁGOR-skovvi lea ráhkaduvvon mánáidgárdde rávisolbmuide vai sis lea reaidu maid lea álki geavahit ja mii lea effektiivvalaš go áicet mánáid mánáidgárdeárgabeaivvis. Reaidu dahká vejolažžan veardidit mánáid giellaovdáneami dan ektui mii lea vurdojuvvon iešguđet agis, ja lea jurddahuvvon 2-5 jahkásaččaide. Giehtagirji sisttisdoallá earret eará 8 artihkkala daid iešguđet áicansurggiid birra: ovttasdoaibma, gulahallan, várvešvuohta, giellaáddejupmi, gielalaš diđolašvuohta, báhkkodeapmi, sátnebuvttadeapmi ja cealkkabuvttadeapmi.