Lottospeallu - Mu vuosttaš lotto

Mu vuosttaš lotto lea unna govvalottospealuid mas leat 4 gova juohke breahtas. 

Dát lottospeallu lea heivehuvvon 2-3 jahkásaččaide. Gielladoaimmat ÁGORII girjjis lea dát speallu okta dain doaimmain mat leat Ovttasdoaibman 2-3 jahkásaččat-oasis. Geavat áinnas asebuš báhpira ja laminere goarttaid ja breahta. 

Čálit ná:

  • siidu 1-2 A3 sturrodagas, ovttabeallásaš čáliheami (kássa olggoš)
  • siidu 3-6 A4 sturrodagas, ovttasiidosaš čáliheami (breahtta)
  • siidu 7-10 A4 sturrodagas, goappašatbealde čáliheami (koarttat)