Guđa čuoggá-máinnas

Skovvi Guđa čuoggá-máinnas.

Dán skovi mielde sáhttet oahppit plánet iežaset máidnasiid. Juohke ruvttui tevdnejit dahje čállet maid nu, ovdamearkka dihtii gii lea máidnasa sáŋgár, maid son háliida, gii veahkeha su ja mo loahpas manná. Nu šaddá álkit beassat johtui ja čállit máidnasa.

Skovi sáhttá maiddái geavahit jos oahppit galget ođđaset muitalit máidnasa maid leat lohkan dahje gullan. Go ovdalgihtii leat deavdán skovi, de lea álkit muitit máidnasa máinnastettiin.   

Skovi mielde lea vejolaš analyseret muhtun máidnasa, nu ahte oahppit fuomášit máidnasa dehálaš osiid.