Beaivi, áhčážan

Diktsamling.

I boka er det flere hundre bilder. Diktene sammen med bildene er en historisk reise gjennom sameland. De gamle bildene er hentet fra bildearkiver. Boka finnes også på norsk

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbibliotekets nettsider.

Se også filmen med samme tittel, NRK arkivet.