Gielas Gillii Mielas Millii 3

Samisk tospråklighet.

Boka egner seg for opplæring i samisk både som første og andrespråk. I boka lærer vi om tospråklighet. Andre deler i boka er om samisk språksituasjon og hvordan den har endret seg gjennom tida. Dere får også kjennskap i hvordan språksituasjonen er hos andre urfolk. Boka har arbeidsoppgaver.

Boka finnes også på lulesamisk, og som digitalbok på nasjonalbiblioteket.