Irina ja sávzzat - Irina og sauene

Barnebok om sauehold på nordsamisk og norsk.

Irina ja sávzzat er en barnebok med parallell nordsamisk og norsk tekst. Dette er en lettlest billedbok for barn om kystsamer og småbruk der vi kan lære mer om sauehold og hva sauen kan nyttes til. Boka passer til barnehage og barneskolen.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.

(Spesialundervisning, spesialpedagogikk)