Maam dah soptsestamme!

En lydbok med sørsamiske eventyr.

Kassettene inneholder korte fortellinger om trollmenn og nåejtieh, stalloer, røvere og om Saajvoeh.