Dálon

Boka skildrer en småbrukers liv i Kautokeino i perioden 1920-1940.

Småbrukerne hadde mange forskjellige gjøremål, og disse får vi høre om i boka. Boka inneholder også kart som viser slåtteplasser og reinlavplasser i Kautokeino.