Mov 1. gærja

Sørsamisk barnebok for de minste.

En bok tilpasset barnehage og de minste i skolen, med nye og tradisjonelle samiske dikt og regler, eventyr og begrepslæring for de minste. Boka har sørsamisk og norsk tekst og fargerike tegninger.