Mii dáppe 3

Lærebok i samfunnsfag og geografi for mellomtrinnet. 

Denne læreboka er om samfunnet og geografi. Boken er delt i 2 deler. Første del er samfunnsfag og andre del geografi

I boken er det mye bilder og illustrasjoner som støtter teksten i boken. Fremmede ord er markert med farge og forklart på siden av boken. På slutten av hver del er det laget en sammenfatning. Det er også laget oppgaver til hver del.

I denne serien finnes også: