Giella Skálla

Lærebok i samisk 1 for elever i videregående skole.

Denne læreboka inneholder råd om skriving på samisk, grammatikk, språkbruk og litt om nordsamiske dialekter. Boka har arbeidsoppgaver og det er laget et fasitbok til denne læreboka, der en finner svar til oppgavene.

Boka finnes også på Nasjonalbibliotekets nettsider.