Gáiski - luondu ja ealáhus

Temaordliste om natur og næring.

Temaordliste med ord tilknyttet natur og næring brukt i Manndalen i Nord-Troms. Heftet er delt i følgende kategorier: natur og næring, landbruk og næring, fiske, leker og tro.

Ordlista passer som oppslagsverk for både barnehageansatte, lærere og elever, og alle som er opptatt av språket.