Oahpa! Sørsamisk - Norsk

Grammatikk og bøyningsparadigme som er oppdelt etter ordklasser, sørsamisk.

Grammatikken er laget spesielt for brukere av Oahpa-åarjel, men er også nyttig for andre brukere. Grammatikken er oppdelt etter ordklasse, og for noen ordklasser kommer man først til en oversiktsside med link til en større side.