Logas

Logas.no er et digitalt læremiddel på begynneropplæring i nordsamisk.

Læremiddelet er oppdelt i 4 moduler.:

  • Alfabeahtta
  • Bustávva ja jietnadat
  • Stávvalat
  • Sánit ja sátnesojáheamit

(Spesialundervisning, spesialpedagogikk)