Samisk vårløsning

Filmen tar utgangspunkt i statens fornorskningspolitikk.

Denne filmen gir en god oversikt over samisk historie i Norge. Vi får et innblikk i hvordan jordbruk, fiske og reindrift ble drevet for førti år siden og hvordan teknologien har forandret hverdagen for både sjøsamer og innlandssamer. Vi får også høre hvordan samene begynte å organisere seg.