Samisk vårløsning

Dokumentaren tar utgangspunkt i statens fornorskningspolitikk.

Denne dokumentaren gir en god oversikt over samisk historie i Norge. Vi får et innblikk i hvordan jordbruk, fiske og reindrift ble drevet for førti år siden og hvordan teknologien har forandret hverdagen for både sjøsamer og innlandssamer. Vi får også høre hvordan samene begynte å organisere seg.

Dokumentaren kan også sees i NRK arkivet.