Sáme slávggá

Det samiske flagget laget av malte reinhorn og skjell.