Væssko

Skinnveske med perlebroderi av den samiske solsymbolet.