Samisk religion og læstadianisme

Girjen oattjo buorep dåbddågoahtet sámij åsskov ja árbbedábev.

Girjen oahpásmuvá sámij  åssko dábijn åvddal risstalasjvuohta, ja gåktu risstalasjvuhta la sjaddan ájnas sáme åsskon. Åhpa mij sáme åssko la, ja lågå duola dagu sáme noajddudagá birra ja duov dáv gálldov sáme åsskoj. Nuppát oassen læstádianissma tjielggiduvvá, gåhttså åvddånibme sihke vuojŋŋalasj ja geografalasj. Girjen la aj biografija Lars Levi Læstadiusas, dåbddågoahtep gåhttsema jáhkov ja dábev, rijdojt ja duov dáv guovlov.