Sábme ja værált - Mánájskåvlå histåvrrå 1

HIståvrrå girje mánáidskåvlåj.

Histåvrra 1 le vuostasj oahppogirjje SÁBME JA VÆRÁLT rájdon.

Girjje le ájádaláduvvam mánájskåvlå gålmå bajemus dásijda.
Girjje gåvvi oajvveåsijt Europa, Vuonarijka ja Sáme histåvrås ájggegávdan 11 000 å.m.á. – 500 m.m.á.
Vuodon la læhkám máhttolåpptim 2006.