Rosita ådå vásádusáj

Hæssta Rosita ådå vásádusáj.

Hæssta Rosita ådå vásádusáj la nuppát girjje Rosita maŋŋela. Dan girjen li subttsasa Nuortta-Sáltos. Dat la dal tjaktjadálvve ja jur javlaj åvddåla gå Anna ja áddjá libá muohtabálkunav dahkamin. Rosita gæssá muorajt dan rádes dieva milta. Girjen gávnnu aj subtsas bensijnagádnoj birra ma li rahtebællá gut ij nágin bessam suoládit. Juojddá imáj dáhpaduvvá gå Inga aktajn iehtjádij, hestajn ja gierrisijn lidjin guossabiestagijt viedtjamin miehtsen. 

Hesten Rosita på nye eventyr er oppfølgeren til Rosita. Inneholder historier fra Nord-Salten. Det er sent på høsten og på vinterstid før jul. Anna og áddjá lager snøfreser. Rosita drar veden opp den stupbratte lia. Vi får også høre historien om bensinkannene i veikanten og hvorfor ingen klarte å stjele dem. Og noe underlig skjer når Inga og de andre drar med hest og slede til skogs for å hente granbusker til juletresalget.