Láttakjahke ja biernnajahke

Girjen bessap fáron láttagahttet vuonas ja Svierige bælláj.

Iejvvip fárrov gudi lij láttagijt tjoaggemin. Subtsastallin, lávllun ja hávsskudallin.

Girjje aj gávnnu digitalgirjen Nasjonalgirjjevuorkán.