Jåvvå giesse

Julevsáme giehppelåhkåm mánájgirjje.

Mánágirjje gåvvit ællosijdav. Fert nuppát bielle la tjuorggadam gåvvå majt sjiehta tækstajækstaj.