Dihkkegirjásj

Giehto mánájda ja diehtogirjje oajvvedihkij birra.

 

Giehtto Lusse, Lasse ja familjaj birra oadtjop oahpástuvvat dihkke-iellema birra, mij guosská hásstálusáj ja árggabæjvváj. Dát la girjje mij hiehpá buoragit mánájgárdde-mánájda ja vuorasabbo. 

Subttsin la sihke diehto oajvvedihke birra mij la tjanáduvvam jahtojn.

Bagádallamoasse l hiebadam ållessjattugijda, gånnå tjielggiduvvá gåktu galggá dåmajdit ja duostudit dihkev, gåsstå máhttá viehkev oadtjot ja duodden gesi galggá diededit jus adná dihkijt. 

Girjje hiehpá varresvuodaguovdatjij, apotehkajda, mánájgárdijda, skåvlåjda ja ietjá institusjåvnåjda ja duodden sijdajn. 

Girjje l aj nuortta- ja oarjjelsábmáj.