Havet

Stuorgirjje nuorre birra.
Mij vuonjep gåktu ulmutja bruvkkujin nuorev. Havet-rájdo adná dá girjijt.: Havet, storbok. Havet 1, Fra rogn til fisk og Havbruk (2 girje). Havet 2, Å fiske med ringnot og Lofotfiske (2 girje). Havet-rájdo gávnnu aj sábmáj.