Girvasrávgga

Subtsas Rávga birra.

Subtsas gålmmå oarbbenij birra gudi lidjin iesjgeŋga vantsajn mannamin Måskes gitta Tjierrekluoktaj. Vuostatjin vuolgij nuoramus valla gå ållij Girvasij sån rávgav dejvadij. Gåktu sån sieldes rávgas galgaj bessat vaju? Tjuorgge: Sissel Horndal.