Gietjav tjáppa - Bagádallamgirjásj

Bagádusgirjásj majt oajveda gåktu Gietjav-tjáppa- oahppamnævvprájdov dåhkki bruvkkut.

Gietjav tjáppa rájdo sisadno la:

Čieža čáppa rájdo gávnnu aj nuortta ja oarjesámegielaj.