Gielladåjma ÁGÅRIJ

TRAS dåjma hiebadam julevsámegiellaj.

 

Gielladåjma Ágorii l jårggåluvvam ja hiebaduvvam julevsámegiellaj Låhkåmguovdátjis. Girjje l juogevuddam gávte giellaguovlojda ja sisadno duola degu ståhkusa ja spela mánájgárdijda gå barggá mánáj giellaåvddånimijn. Dåjma girjen li dagádum mánájda gassko 2 ja 5 jagágijda.