Bádur báhtar

Diktatjoahkke.

Stig Gælok tjállá sihke mánáj- ja diktagirjijt. Dát la suv lågåt diktagirjje. Girje temá le báhtardibme.

Girjje aj gávnnu digitálgirjjen Nasjonalbibliotehkan.