Samen som kom til kongen

Dulvvadibme Alta jågås.

Suohtas filmma gåktu sáme mediav adnin iejtas ságav åvdåstit gå lij rijddo Alta jågå birra. Sámedåjmadidje ja rievsakbivdde Mikkel Eira subtsas gåktu sån oattjoj gånågissav iejvvit, ja majt ietján dahpáduváj jagen 1981.