Birjá ja Mirjá

Tjoahkkálvis filmajs Birjá ja Mirjá birra.

Birjá og Mirjá libá guokta suohtas nissuna. Såj libá bargála ja sjuggelisá, valla álu boahteba gássjelisvuodajda juojddájn gå huomájibá gávnadit sierralágásj tjoavddusijt. 

Dát la drámárájddo replihkaj dagá. Huoman dát máhttá aneduvvat giellaåhpadusán. Duola dagu dán láhkáj oahppe máhtti dahkat replihkajt ja ságastit Birjá ja Mirjá åvdås madin filmav gæhttji.