Oahpa rehkenastit 2 - Suokkardangihpa

Matematikk på nordsamisk for andre klasse.

Denne boka er ment å brukes sammen med Oahpa rehkenastit 2, Giđđa-boken. Her er det forskjellige oppgaver som skal fremme læringa av regning med to- og tredimesjonale figurer og få bedre tall- og mengdeforståelse, arbeide med måling og fylle på tall og tegn der disse mangler.