Geat leat mii?

Et hefte om Finnmarks historie.

Forfatteren har valgt sentrale temaer fra Finnmarks historie, og har lagt vekt på identitet, kultur og flerkulturelle situasjoner. Heftet er tenkt som en kort innføring og inspirasjon til elevene når de selv skal velge fordypningstemaer.