Čállet Sámi Verddet

Samiske fagartikler.

13 ulike artikkelskribenter skiver om den samiske kulturen, språket, mediebildet, samfunnet og urbefolks litteraturen. Samlingen ble produsert i forbindelse med, Samisk faglitterær forfatter- og oversetterforeningens 10-års jubileum.