Raus!! Schnell!!

Et hefte om evakueringen av Indre Kåfjord under andre verdenskrig 1944-45.

Heftet bygger på dokumenter, arkivmateriale og muntlige og skriftlige beretninger fra kvinner og menn som var tenåringer eller eldre under evakueringen av Indre Kåfjord i Troms.