Olbmot ovdal min

Samenes historie frem til 1700-tallet.

En historiebok som tar for seg Sápmis og samenes svundne tider fra forhistorien til 1700-tallet.