Giellamet 3

Lærebok i nordsamisk for mellomtrinnet.

Dette er tredje boka i serien Giellamet, lærebok i nordsamisk for elever med samisk som morsmål. Her skal elevene lære mer grammatikk. I boka er det en rekke lesestykker og arbeidsoppgaver samt illustrasjoner som er kjent for samiske elever.