Guđa čuoggá-máinnas

Skjema Guđa čuoggá-máinnas.

Med denne skjema kan elever planlegge sine egne eventyr. Til hver rute kan elever tegne eller skrive noe til eksempel hvem som er helt i eventyret, hva helten vil, hvem hjelper helten og hvordan går med helten i slutt. Sånn er det enklere å komme i gang og skrive eventyr. 

Skjemaen kan også brukes hvis elever skal fortelle igjen om eventyr de har allerede lest eller hørt. 

Med skjemaen er det også mulig å analysere valgt eventyr, sånn at elever lærer å finne viktige deler av eventyret.