Mearka

Mearka app er tegnordbok på samisk. Appen inneholder 1103 tegn.

Det samiske tegnspråkmiljøet er begrenset og man kan derfor ikke snakke om et samisk tegnspråk. Det finnes derimot noen tegn som er observert brukt av samiske tegnspråklige. De 103 samiske tegnene som er publisert i denne appen er starten på innsamling og dokumentasjon av tegn som brukes i nordsamiske språkområder.

(Spesialundervisning, spesialpedagogikk)