Baakoegærjah gaskeviermesne

Nedtesæjroe baakoegærjajgujmie ovmessie gïeline

Sámi Giellatekno nedtesæjroem baakoegærjajgujmie gaskeviermesne dorjeme. Baakoegærjide leah ovmessie gïeline. Noerhtesaemien ↔ Nöörjengïele Bokmål Åarjelsaemien ↔ Nöörjengïele Bokmål Åarjelsaemien ↔ Svïenskegïele Åarjelsaemien ↔ Såevmiengïele Кильдин-саамский ↔ Русский Tарьй кӣлл ↔ Кӣлт кӣлл Тер-саамский ↔ Русский Ter Saemien ↔ Englaantengïele Kveenen-gïele ↔ Nöörjengïele Bokmål