JUS...

En barnebok om to jenter som er veldig like, men også veldig forskjellige.

I denne boka møter vi de to jentene Máret og Márja som er veldig lik hverandre, men likevel helt ulike. Det den ene får lov til, får nemlig ikke den andre lov til, og det den ene må, slipper den andre.