Kombinašuvnnat - bealljemearkabargobihttá

Kombinatorikk i øremerker for rein, nordsamisk tekst.

To oppgaver med tema øremerker på rein. Matematikkoppgave med kombinasjoner. Tverrfaglig opplegg med story-line, fagene matematikk, samfunnsfag og samisk.